روز جهانی مسجد، مسجد وکیل شیراز | – مسجد وکیل یا مسجد سلطانی،

– مسجد وکیل یا مسجد سلطانی، مسجدی تاریخی مربوط به دوره زندیان در شیراز است که به دستور کریم خان زند ساخته شد.

در سمت شمال مسجد طاق بلند و مهمی ساخته شده که به طاق مروارید معروف است و در دور این طاق با قلم درشت و خط ثلث عالی یکی از سوره های قرآن به صورت هلالی نوشته شده است.

شبستان جنوبی با ستون های سنگی یکپارچه و مارپیچ از شاخصه های معماری ایرانی و از مناطق دیدنی این مسجداست که دارای 48 ستون سنگی یکپارچه می باشد.

کلید واژه ها: مسجد – مسجد وکیل شیراز – معماری ایرانی – شبستان – وکیل – کریم خان زند – جنوبی – شیراز – بازار وکیل – سنگی – کریم خان – مروارید – معماری – ایوانی – تاریخی – ایرانی – مارپیچ – خط ثلث – یکی از – شاخصه – جهانی – مناطق – هلالی – دیدنی – نوشته – بازار – معروف – دستور – مربوط – مسجدی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64766594/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

این مسجد در غرب بازار وکیل و در انتهای راستهٔ شمشیرگرها واقع شده است طرح این مسجد دو ایوانی بوده و دارای دو شبستان جنوبی و شرقی است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان