روستای «کمپ گنجعلی» کوهدشت با الگوی معماری ایرانی احداث می شود

وی با اشاره به اینکه نصب بنرهای تسلیت در حوزه مرگ ومیرهای خودکشی و اعدام طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی ممنوع است، بیان کرد: اگر بنر هایی در این زمینه در کوهدشت نصب شود جرم است و شوراها در این زمینه باید نظارت کنند.

وی افزود: خدمت به مردم با روحیه بسیجی، عمل به وظایف قانونی شورا ها، تفاهم و همدلی، نظارت و گزینش درست انتخاب دهیار ها، بررسی و توجه به سبک معماری ایرانی-اسلامی از خصیصه های مهم شوراها در دیدگاه مقام معظم رهبری است.

مرادی گفت: نصب بنرهای متعدد در سطح شهر و روستا برای اعلام تسلیت نسبت به مرگ ومیرهای اعدام الگوی نامناسبی را بین نوجوانان و جوانان ترویج می دهد و باید با عدم مماشات در این راستا برخورد کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020244944493862912/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C

فرماندار کوهدشت از طراحی روستای کمپ گنجعلی مطابق با سبک معماری ایرانی- اسلامی خبر داد.

– از کوهدشت، محمد مرادی ظهر امروز در همایش روز شوراها که در سالن آمفی تئاتر این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: وجود شوراها نشانه ای بارز از مردم سالاری دینی و مبتنی بر حضور خود مردم است.

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه نخستین پروژه ملی مسکن کشور که مبتنی بر طراحی معماری اسلامی است در این شهرستان اجرا می شود، عنوان کرد: روستای کمپ گنجعلی و سایت رودبار با سبک معماری ایرانی- اسلامی احداث می شود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان