روستای «کمپ گنجعلی» کوهدشت با الگوی معماری ایرانی احداث می شود

مرادی گفت: نصب بنرهای متعدد در سطح شهر و روستا برای اعلام تسلیت نسبت به مرگ ومیرهای اعدام الگوی نامناسبی را بین نوجوانان و جوانان ترویج می دهد و باید با عدم مماشات در این راستا برخورد کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020244944493862912/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C

– از کوهدشت، محمد مرادی ظهر امروز در همایش روز شوراها که در سالن آمفی تئاتر این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: وجود شوراها نشانه ای بارز از مردم سالاری دینی و مبتنی بر حضور خود مردم است.

وی افزود: خدمت به مردم با روحیه بسیجی، عمل به وظایف قانونی شورا ها، تفاهم و همدلی، نظارت و گزینش درست انتخاب دهیار ها، بررسی و توجه به سبک معماری ایرانی-اسلامی از خصیصه های مهم شوراها در دیدگاه مقام معظم رهبری است.

فرماندار کوهدشت از طراحی روستای کمپ گنجعلی مطابق با سبک معماری ایرانی- اسلامی خبر داد.

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه نخستین پروژه ملی مسکن کشور که مبتنی بر طراحی معماری اسلامی است در این شهرستان اجرا می شود، عنوان کرد: روستای کمپ گنجعلی و سایت رودبار با سبک معماری ایرانی- اسلامی احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه نصب بنرهای تسلیت در حوزه مرگ ومیرهای خودکشی و اعدام طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی ممنوع است، بیان کرد: اگر بنر هایی در این زمینه در کوهدشت نصب شود جرم است و شوراها در این زمینه باید نظارت کنند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان