زاکانی: تهران سال 1402 در سه حوزه جهش خواهد کرد/ سراهای محله به قرارگاه محلی تبدیل می شود

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020111369502787584/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان