ساخت بوستان ها با معماری ایرانی-اسلامی در مناطق کم برخوردار + فیلم

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021016680203585536/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان