ساخت خانه‌های ویلایی در شهر ایوانکی با اختصاص زمین

 

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64772313/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86اجرای پروژه ها در قالب ساخت واحدهای مسکن ویلایی یکی از مهم ترین دستورات رئیس جمهور بوده که اجرای این طرح هم اکنون در بسیاری از شهرهای کشور مقرر شده در قالب اختصاص زمین به متقاضیان و همچنین اجرای آن در قالب پروژه های ویلایی در دستور کار قرار گرفته است.

خلیل محبت خواه افزود:  ظرفیت ثبت نام در شهر ایوانکی باتوجه به استقبال متقاضیان تکمیل شده و به زودی این شهر تبدیل به یک شهر مدرن و به روز خواهد شد که تمامی معماری آن متناسب با معماری ایرانی و اسلامی است. تمامی پروژه های مسکنی این شهر به شکل ویلایی  و در قالب اختصاص دو قطعه زمین به متقاضیان ارائه می شود که متناسب با سلیقه خود متقاضیان ساخته خواهد شد.

به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در صورت وجود زمین در سایر شهرهای استان تهران هم پروژه ها به صورت ویلایی ساخته خواهد شد اما در صورت عدم تخصیص زمین واحدها به صورت تراکمی و آپارتمانی ساخته می شود  که البته در بسیاری از شهرها پروژه ها  آغاز شده و در مرحله اجرایی و عملیاتی قرار دارد.به گزارش جدید پرس:

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان