ساخت مرتفع ترین چرخ و فلک بدون پره جهان در سئول! – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ساختار عجیب به شکل ۲ حلقه جذاب با اتاقک هایی است که دور آنها می چرخند تا چشم اندازی زیبا از منطقه را ارائه دهند.

این وسیله تفریحی ۶۴ اتاقک دارد که هر کدام قادر به حمل ۲۵ بازدید کننده هستند. چرخ و فلک در کل می تواند بیش از ۱۴۰۰ نفر را به طور همزمان حمل کند. طراحی بدون پره آن نیز بدان معنا است که اتاقک ها با استفاده از یک سیستم مبتنی بر مسیر، حرکت می کنند که آنها را در داخل و خارج حلقه ها می کشد. بنابراین کل وسیله تفریحی مانند چرخ و فلک های معمولی نمی چرخد.

ساخت مرتفع ترین چرخ و فلک بدون پره جهان در سئول!


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6006802/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84

این چرخ و فلک که Seoul Twin Eye نام دارد با همکاری Arup and Heerim Architects روی یک مجتمع فرهنگی با ارتفاع ۴۰ متر ساخته می شود. قطر حلقه های چرخ و فلک ۱۸۰ متر است و به این ترتیب ارتفاع کل سازه به ۲۲۰ متر می رسد.

چرخ و فلک مذکور بخشی از پروژه Seoul Ring است که سال گذشته توسط شهرداری اعلام شد. قرار است عملیات ساخت در ۲۰۲۵ میلادی آغاز و طبق پیش بینی ها در ۲۰۲۸ میلادی تکمیل شود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان