ساخت ورزشگاه روی زمینی با حاشیه های گسل و فرونشست/ چرا چینی ها، چرا این همه عجله؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020805412357578752/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%2F

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان