سرعت آموزش در ایران با دنیا همخوانی ندارد/ انتقاد از جنس معماری مدارس

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021004915525289984/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان