سفر به دوران صفویه با «گز» اصفهان | تهران افتاد، در 17کیلومتری

تهران افتاد، در 17کیلومتری اصفهان و شهر گز، می توانید از یکی از کاروانسراهای ثبت جهانی شده ایران به نام «گز» را ببنید.

– گروه گردشگری خبرگزاری فارس: کاروانسراها یکی از مهمترین اَشکال معماری ایرانی هستند که باعث توسعه مسیرها و نیازهای مرتبط با خواسته ها و مقتضیات سفر شده است.

بنابراین مشهود است که کاروانسراها نتیجه و محصول خلاقیت و نبوغ معماران ایرانی در طول تاریخ است این بخشی از پرونده ای است که عصر یکشنبه، 26 شهریور(17 سپتامبر 2023)، در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض خوانده شد و طی آن 54 کاروانسرای تاریخی به عنوان بیست و هفتمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند.

اولین کاروانسرایی که به سراغ آن رفتیم، گز اصفهان است.

قصد داریم در سلسله گزارش هایی تعدادی از این کاروانسراهای ثبت جهانی شده را معرفی کنیم.

این کاروانسراها با مقایسه نقشه 200 کاروانسرا انتخاب شده اند و هیچ یک از آنها نقشه تکراری ندارند.

این کاروانسرا از آنجایی که مربوط به دوره شاه عباس صفوی است، کاروانسرای عباسی هم نامیده می شود.

در بازدید از اصفهان اگر به سمت شمال این شهر و شهرستان میمه بروید، شهر گز را در آن حوالی پیدا خواهید کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020815373112379392/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%C2%AB%DA%AF%D8%B2%C2%BB-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان