سفر سفیر بورکینافاسو به حرم مطهر حضرت معصومه (س)

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021205561064730624/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%28%D8%B3%29

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان