شبستان حرم حضرت زینب(س) به همت ایرانیان ساخته شدجانشین رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از اتمام عملیات اجرایی شبستان حرم حضرت زینب(س) به همت خیران، مهندسان و استادکاران ایرانی خبر داد. – جانشین رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از اتمام عملیات اجرایی شبستان حرم حضرت زینب(س) به همت خیران، مهندسان و استادکاران …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030259457930516480/%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%28%D8%B3%29-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان