شرق تهران صاحب آرامستان جدید می شودمعاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: 4 نقطه برای احداث آرامستان در نظر گرفته شده که یک نقطه در شرق تهران قطعی شده است. – به گزارش شهرداری تهران، موسوی شهردار منطقه 1، و مسعود نصرتی شهردار منطقه 22 انجام شد. حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030243742810523648/%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان