شمارش معکوس افتتاح 5 ایستگاه مترو در پایتخت

منبع خبر: وطن شهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020714236376551424/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان