شناسایی زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران برای 4 سال

واگذاری زمین طرح نهضت ملی مسکن در تهران برای 2 سال نخست رو به اتمام است، شهر جدید ایوانکی براساس شاخص های معماری ایرانی و اسلامی ساخته می شود.


کلید واژه ها: معماری ایرانی – واگذاری زمین – استان تهران – تهران – زمین – مسکن – نهضت – واگذاری – ایوانکی – معماری – اسلامی – ایرانی – اتمام – استان – نیاز – شاخص – مورد – نخست – جدید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64777331/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان