شهردار تهران: تهران 1402 در 3 حوزه جهش خواهد کرد + جزییات

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020145259799818240/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان