شهرک با الگوی شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی در همدان ساخته می شود

مدیر مسکن و عمران اجتماعی بنیاد تعاون بسیج استان همدان با اشاره به ساخت شهرک های ایرانی اسلامی، گفت: در نظر داریم که شهرک های بسازیم که با الگوی شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی مطابقت داشته باشد.

مدیر مسکن و عمران اجتماعی بنیاد تعاون بسیج استان همدان تصریح کرد: در سال های اخیر با کمک سازمان های مختلف و مردم موفق به ساخت خانه بهورز در روستای علی آباد ، بهسازی مناطق محروم ،کمک مصالح به یادمان میشان، ساخت خانه عالم کبودرآهنگ و غیره شدیم.

– از همدان، سعید نجاتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی وابسته به بسیج کشور است، اظهار داشت: فعالیت های عمرانی که رویکرد اجتماعی دارد مد نظر این مؤسسه قرار دارد.

نجاتی با بیان اینکه یکی از وظایف مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی ورود به حوادث غیر مترقبه است، بیان کرد: خوشبختانه تاکنون در همدان عملیات غیرمترقبه نداشتیم، اما در سیل سی سخت، سیل سیستان و بلوچستان، زلزله سرپل ذهاب و غیره جز اولین حاضر در حادثه بودیم کمک رسانی را آغاز کردیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700442014588928/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

وی با بیان اینکه فعالیت عمران کل کشور و استان ها مدنظر این مؤسسه قرار می گیرد و محدود به یک شهر نمی شود، افزود: به دو روش مشارکت با سازمان ها، مشارکت مردم ساخت یا تکمیل فعالیت های عمرانی را انجام می دهیم.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان