شهر جهانی کودک احداث می شود

منبع خبر: اخبار ارسالی
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502379318673408/%C2%AB%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%C2%BB-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان