صحن حضرت زینب(س) در کربلا به مرحله کاشی کاری رسید

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020510064080646144/%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%28%D8%B3%29-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان