ضرورت ثبت جهانی مجموعه زندیه، مدیران فارس را گرد هم آورد

وی ادامه داد: باید به بازگشت حیات به بافت تاریخی و بازسازی و احیای آن کمک کنیم چرا که برخی از فضاهای ایجاد شده در این بافت در شان جایگاه شهر شیراز نیست و به مک


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203137581379584/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85

استاندار فارس در پاسخ به پیشنهاد مطرح شده در خصوص ثبت جهانی محور زندیه شیراز گفت: برای تحقق این مهم هرگونه کمک و حمایتی که نیاز باشد را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: ایجاد تغییر در برخی دروس معماری در دانشگاه ها، ایجاد تغییر در قوانین ارتقاء اساتید رشته های مهندسی و معماری و تدوین آیین نامه ارایه تسهیلات به ساخت و سازهای منطبق با معماری ایرانی اسلامی از جمله مواردی است که در جهت حفظ هویت بافت تاریخی باید دنبال شود.

– حمایت از ثبت جهانی محور زندیه را وظیفه خود می دانیم محمد هادی ایمانیه فارس در مراسم بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار در شیراز ابتدا گفت: امیدواریم از این پس شاهد یک حرکت جهشی جدید در شهر شیراز در زمینه حفظ بافت تاریخی باشیم و تا زمانی که این مهم به نتیجه برسد نیز پای کار ایستاده ایم.

در بحث حفظ هویت ملی و اسلامی و شهری تمام قد پای کار هستیم و به هیچ وجه نمی گذاریم لطمه ای به بافت تاریخی شیراز وارد شود و درعین حال پیگیر ثبت جهانی مجموعه زندیه نیز هستیم.

ایمانیه افزود: ساخت این مجموعه گامی در جهت احیای بافت تاریخی شیراز است و ثبت جهانی آن هم می تواند اتفاق بیافتد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان