طراحی ایرانی ساختمان های لوکس، گوهر کمیاب امروز | طی چند

نتیجه روی آوردن طراحان به سبک های مدرن و رومی باعث سازه های زیادی شده که در عین چشمگیر بودن، شباهت خیلی زیادی به هم دارند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020808638513113088/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

در ادامه این مطلب درباره کشف دوباره شگفتی های معماری ایرانی و آشتی با تاریخ و فرهنگ غنی کشورمان از طریق ساختمان های ایرانی صحبت می کنیم.

سال ها از اولین باری که سازه های مسکونی با الهام از معماری رومی شکل می گرفتند، می گذرد.

طی چند سال اخیر، در کلان شهرهای شلوغی مثل تهران، انقلابی در حوزه معماری رخ داده است.

دلیل بازار داغ طراحی های رومی و مدرن در جهانی که همه جا یکنواختی دیده می شود، حضور همه جانبه سبک های معماری رومی و مدرن روی هویت منحصربه فرد طراحی ساختمان ایرانی سایه انداخته است.

در ادامه یکی از حرفه ای ترین و بهترین شرکت های ساختمانی که برای اولین بار از طرح های سنتی ایران در ساختمان های مدرن شهری الهام گرفته اند را معرفی می کنیم.

برای چندین دهه، معماران و طراحان ساختمان، به سمت طراحی رومی کشیده شدند و به این سبک در جایگاه مظهر عظمت جاودانگی نگاه می کنند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از سایت بتیس، وقت آن رسیده که کمی هم به جذابیت مسحورکننده معماری ایرانی که ظرافت و پیچیدگی آن قرن ها قدمت دارد، نگاه کنیم.

حالا یکنواختی عجیبی شهر را فرا گرفته و جذابیت خود را از دست داده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان