طراحی پل ایرانی اسلامی برای اولین بار در جنوب حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021110593482596352/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان