طراحی 9 بوستان تهران با معماری ایرانی-اسلامی/ افزایش سرانه فضای سبز در مناطق کم برخوردار پایتخت

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030221976054030336/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان