طرح حمایت از پروژه های معماری ایرانی ـ اسلامی مطرح شد | مرکز

– مرکز معماری حوزه هنری در نشستی از طرح حمایت از پروژه های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی خبر داد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نشست خبری اعلام فراخوان طرح حمایت از پروژه های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی یکشنبه 20 آذرماه با حضور مصطفی مومنی راد ـ مدیر مرکز معماری حوزه هنری ـ و سید امیر حسینی ـ دبیر فراخوان ـ در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.

مرکز معماری حوزه هنری در نشستی از «طرح حمایت از پروژه های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی» خبر داد.

به گفته مدیر این مرکز هدف از این طرح حمایت از پژوهش هایی است که در عین حال روش مند هستند و فرآیند علمی و پژوهشی در آن ها اتفاق می افتد و نسبت مستقیمی با مشکلات کشور در حوزه معماری و شهرسازی داشته باشند.

در این نشست مصطفی مومنی راد به فعالیت و رویکرد مرکز معماری حوزه هنری اشاره کرد و گفت: باتوجه به اهداف و رسالت های تعریف شده، مرکز معماری از ابتدای امسال با انجام بازنگری روی فعالیت های خود، در زمینه ارتباط با فضای دانشگاهی کشور، روی طرحی متمرکز شد که امروز فراخوان آن اعلام می شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65972975/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD به گفته مدیر این مرکز هدف از این طرح حمایت از پژوهش هایی است که در عین حال روش مند هستند و فرآیند علمی و پژوهشی در آن ها اتفاق می افتد و نسبت مستقیمی .

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان