طرح های دانشجویان معماری با واقعیت فاصله دارند | رویداد

در این نشست مومنی زاده و حسینی هر کدام به بیان جزییاتی از این رویداد و البته بیان دیدگاه هایشان درباره معماری ایرانی اسلامی پرداختند، در ادامه گزیده ای از متن صحبت های هر کدام از آنها را می خوانید:طرح های دانشجویان معماری با واقعیت فاصله دارندمصطفی مومنی زاده: مرکز معماری اسلامی حوزه هنری از ابتدای امسال برنامه های خود را مورد بازنگری قرار داد.

– رویداد حمایت از طرح و پژوهش های علمی حوزه معماری ایرانی اسلامی با همت مرکز معماری اسلامی حوزه هنری و با جوایز 3 تا 15 میلیون تومانی برگزار می شود.

آنچه در رابطه با رویداد مد نظر ماست و متقاضیان باید به آن توجه کنند این است که آثار باید باید حتما نسبت مستقیمی با معماری و شهرسازی داشته باشند.

ما دیدیم در حوزه ی معماری ایرانی اسلامی، پژوهش های بسیاری توسط دانشجویان، معماران و پژوهش گران انجام شده که دچار پراکندگی است و هدف ما تمرکز روی آنهاست.

رویداد «حمایت از طرح و پژوهش های علمی حوزه معماری ایرانی اسلامی» با همت مرکز معماری اسلامی حوزه هنری و با جوایز 3 تا 15 میلیون تومانی برگزار می شود.

مرکز معماری اسلامی خط مشی حوزه هنری را دنبال می کند و در آینده هم برنامه های دیگری داریم که به نسبت معماری و مردم می پردازد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65972493/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان