طرح پیشنهادی حائل تئاترشهر به تصویب میراث فرهنگی رسید |

این طرح برگرفته از معماری تئاتر شهر و با استفاده از نشانه ها و عناصر معماری ایرانی طراحی شده است که حاصل کار یک تیم چند نفره مهندسی معمار به سرپرستی سروناز امتیازی بوده است.

بنابراین اجرایی شدن طرح مذکور نیازمند تخصیص بودجه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا ساماندهی فضای پیرامونی این مجموعه ارزشمند و نفیس فرهنگی که نماد فرهنگ و هن


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020701271225804800/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اجرای طرح با توجه به توافقات انجام شده میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی، و شهردار کلان شهر تهران، علیرضا زاکانی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری شهرداری تهران قرار گرفت که براساس دستور مقام وزارت، بودجه اجرای این طرح در قالب طرح تشریفات قابل اجراست.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، – طرح پیشنهادی حائل مجموعه تئاترشهر، پس از ماه ها رایزنی و پیگیری توسط این مجموعه به تصویب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسید.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، طرح حائل مجموعه تئاترشهر که توسط سروناز امتیازی طراحی شده؛ پس از پیگیری مستمر در 6 ماه اول سال 1402 به تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسید.

طرح پیشنهادی حائل مجموعه تئاترشهر، پس از ماه ها رایزنی و پیگیری توسط این مجموعه به تصویب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسید.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان