عملکرد خوبی در معماری ایرانی اسلامی طی دهه های اخیر نداشتیم

منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021226791140997120/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان