فرماندار یزد: خانه های نهضت ملی را ایرانی اسلامی میسازیم

فرماندار یزد با تاکید بر این که مرتفع سازی علاوه بر معماری، جزو خط قرمزهای یزد است، گفت: خط اسمان یزد یکی از ویژگی های بسیار ارزشمند یزد است مناره ها، گنبدها، بادگیرها، خانه های تاریخی و در دوردست تل ها و تپه های شنی و رشته کوه ها جزو ویژگی هایی هستند که نباید به دنبال مرتفع سازی از بین بروند.

وی با تاکید بر این که برای ایجاد این خانه زمینی 600 هکتاری در حوالی منطقه کاریزبوم در نظر گرفته شده است، گفت: اگر میانگین جمعیت هر پیش ببریم.

مدرسی با اشاره به این که هویت یزد باید با ایجاد خانه های ایرانی به سبک و سیاق گذشته حفظ و احیا شود، تصریح کرد: در نظر گرفتیم تا برای ایجاد خانه های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، معماری ایرانی اسلامی رعایت شده و شهرکی با خانه های تماما یک طبقه ایجاد کنیم.

فرماندار یزد از لزوم حفظ معماری ایرانی اسلامی به جای معماری بی هویت مناطق جدیدتر یزد خبر داد و گفت: در نظر گرفتیم تا برای ایجاد خانه های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، – محمد مدرسی، فرماندار یزد در گفت وگو با فارس از این استان، با بیان این که معماری یزد در سطح کشور حرف برای گفتن دارد، اظهار کرد: یکی از ویژگی های یزد سبک معماری ایرانی اسلامی و خانه های ایرانی است که دارای ویژگی های منحصر بفردی هستند و همچنان در بافت های تارخیی شاهد وجود چنین خانه های ارزشمندی هستیم.

وی با اشاره به این که معماری امروز یزد از معماری ایرانی اسلامی فاصله زیادی دارد، افزود: متاسفانه معماری در یزد به سمت مدرن شدن نرفته بلکه بی هویت شده است و خانه های آپارتمانی با ارتفاعات زیاد، جای معماری خانه های ایرانی را گرفته اند.

انتهای پیام/ر
کلید واژه ها: معماری ایرانی اسلامی – معماری – ایرانی اسلامی – فرماندار یزد – معماری ایرانی – ایرانی – فرماندار – اسلامی – خانه – سبک معماری ایرانی اسلامی – سبک معماری ایرانی – ویژگی – سازی – ارتفاعات – هویت – نهضت – مدرن شدن – گفت وگو – یکی از – فاصله – مناطق – اشاره – امروز – مربوط – مدرن – کشور – شاهد – فارس – بیان – بافت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64850292/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%3A-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان