فروش مصالح ایرانی با برند عمان/ ورود چینیِ مسکن مهرساز خیانت به مهندس ایرانی است

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021216751842461696/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%2F-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان