قدمت باغ شاهزاده ماهان

منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020721647439994880/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان