قم الگوی معماری ایرانی و اسلامی در کشور است | رییس نظام مهندسی

وی افزود: در صدور شناسنامه تلاش می کنیم اشکالات به حداقل برسد و در حوزه ایمنی تا وقتی اشکالات برطرف نشود شناسنامه ساختمان صادر نخواهد شد.

وی گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مهمترین علت کاهش ساخت و سازها است که البته آمار مراجعان به سازمان نظام مهندسی قم رشد قابل توجهی داشته است، با رشد ساخت و سازهای طرح نهصت ملی مسکن، شاهد افزایش سا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66903919/%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رییس نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه قم به عنوان الگو در در زمینه معماری ایرانی و اسلامی در کشور مطرح است، گفت: معماری اسلامی ایرانی ساختمان ها مهم ترین دغدغه نظام مهندسی استان است.

مقومی با بیان اینکه قم به عنوان الگو در در زمینه معماری ایرانی و اسلامی در کشور مطرح است، بیان کرد: معماری اسلامی ایرانی ساختمان ها مهم ترین دغدغه نظام مهندسی استان است و در این زمینه تفاوت دیدگاه وجود دارد، آمادگی داریم در این زمینه نشست های تخصصی برگزار کنیم.

– از قم، امین مقومی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات نظام مهندسی استان برگزار شد، اظهار داشت: موضوع ایمنی ساختمان از جمله موضوعاتی است که نسبت به آن دغدغه ویژه داریم.

رییس نظام مهندسی ساختمان استان قم یک میلیون و 500 هزار متر مربع در استان قم ساخت و ساز شده است که این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود 2 میلیون متر مربع بوده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان