قم الگوی معماری ایرانی و اسلامی در کشور است | رییس نظام مهندسی

رییس نظام مهندسی ساختمان استان قم یک میلیون و 500 هزار متر مربع در استان قم ساخت و ساز شده است که این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود 2 میلیون متر مربع بوده است.

مقومی با بیان اینکه قم به عنوان الگو در در زمینه معماری ایرانی و اسلامی در کشور مطرح است، بیان کرد: معماری اسلامی ایرانی ساختمان ها مهم ترین دغدغه نظام مهندسی استان است و در این زمینه تفاوت دیدگاه وجود دارد، آمادگی داریم در این زمینه نشست های تخصصی برگزار کنیم.

– از قم، امین مقومی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات نظام مهندسی استان برگزار شد، اظهار داشت: موضوع ایمنی ساختمان از جمله موضوعاتی است که نسبت به آن دغدغه ویژه داریم.

رییس نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه قم به عنوان الگو در در زمینه معماری ایرانی و اسلامی در کشور مطرح است، گفت: معماری اسلامی ایرانی ساختمان ها مهم ترین دغدغه نظام مهندسی استان است.

وی گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مهمترین علت کاهش ساخت و سازها است که البته آمار مراجعان به سازمان نظام مهندسی قم رشد قابل توجهی داشته است، با رشد ساخت و سازهای طرح نهصت ملی مسکن، شاهد افزایش سا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66903919/%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: در صدور شناسنامه تلاش می کنیم اشکالات به حداقل برسد و در حوزه ایمنی تا وقتی اشکالات برطرف نشود شناسنامه ساختمان صادر نخواهد شد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان