لایحه تقویت مدارس دولتی به مجلس خواهد رفتلایحه تقویت مدارس دولتی به مجلس خواهد رفت. – . رضامراد صحرایی،افزود: امروز تمرکز ما بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. چهار نگاشت برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شده است. امسال سال ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. دستور العمل مدرسه در تراز سند …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030200012504991744/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان