مبانی نظری پرخاشگری و خشونت | porseshneshan

بنابراین ما از جامعه، خانواده، مکتب، رسانه و محیط اجتماعی همان گونه که سایر رفتارهای اجتماعی را یاد می گیریم خشونت را نیز پیشینه تحقیق پرخاشگری یاد می گیریم. پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می کند . اگر این انرژی به شکلی مطلوب و صحیح مثلا از طریق ورزش ها و بازی ها تخلیه شود جنبه سازنده خواهد داشت .

  • دادستان (1382) میگوید خشم عبارت از ایجاد صدماتی است که نه تنها از دید مشاهده کننده غیر قابل توجیه است، بلکه فقط در چهارچوب اصول اخلاقی و قانونی یک جامعه مشخص و معنای خود را می‌یابد.
  • پدر و مادر شدن پدر و مادر شدن از مهم ترین وظایف انسان است، وظیفه ای که قابل مقایسه با هیچ یک از مسئولیت های دیگر نیست.
  • از دیدگاه یادگیری، پرخاشگری نیز مانند سایر رفتارها و فعالیت ها نوعی رفتار اجتماعی آموخته شده می باشد.
  • غرایز زندگی در جهت ارضای نیاز به غذا، آب، هوا و امور جنسی عمل می کنند و در خدمت بقای فرد و نوع هستند و جهت غرایز زندگی به سمت رشد و نمو است.
در این مورد تحقیقات دیگری نیز نشان می دهد که وقتی والدین در تنبیه کودک ثبات نداشته باشند، رفتار ضد اجتماعی در کودک تداوم می یابد. احتمالاً یک عامل یا مخرج مشترک روانی برای پرخاشگری وجود دارد و آن هم احساس ناامنی است که مانع از پرورش متعادل و سازگار فرد می شود. از دوره نوجوانی غالباً به عنوان دوره مشکل و نامتعادل و غیر قابل پیش بینی تعریف شده است. پرخاشگری در وجود فرد پرخاشگر موجب بروز عوارضی می گردد که آگاهی فرد پرحاشگر از جمله نوجوانان نسبت به آنها می تواند نقش بازدارنده داشته باشد چرا که در این دوره سنی نوجوانان به خود از نظر جسمی و سلامت توجه فوق العاده ای دارند. از دیدگاه یادگیری، پرخاشگری نیز مانند سایر رفتارها و فعالیت ها نوعی رفتار اجتماعی آموخته شده می باشد. به عقیده بندورا انسان ها یکدیگر را مورد حمله قرار می دهند چون از تجربیات گذشته واکنش های پرخاشگری را یاد گرفته اند، برای انجام اعمال پرخاشگرانه انتظار پاداش داشته و یا به دست می آورند و یا شرایط اجتماعی و محیطی خاص آن ها را مستقیماً به سمت پرخاشگری سوق می دهد.

مبانی نظری رفتار جستجوی بازخور

اگر خودشان دارای خانواده ای خوشبخت بوده اند می خواهند تا چنین خانواده -ای را برای فرزند خود نیز فراهم آورند و اگر خوشبخت نبوده اند سعی می کنند فرزندانی داشته باشند تا آنها را خوشبخت کنند. در برخی از جوامع فرهنگ، مذهب یا سنت ها مردم را به داشتن فرزند تشویق می کنند(به نقل از شریفی اردانی، 1391). پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است. پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برترییافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

مطالعات دیگر رابطه بین تماشای برنامه های خشونت بار تلویزیون در دوره کودکی و میزان پرخاشگری در دوران بزرگسالی را نشان می دهند (به نقل از پایندان، 1389). پرخاشگری ، مدل و نظریه های پرخاشگری,مبانی نظری پرخاشگری ، مدل و نظریه های پرخاشگری (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری … همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی مبانی نظری پرخاشگری کرده‌اند. مبانی نظری در پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی علوم انسانی و علوم پزشکی به عنوان فصل دوم و در برخی مواقع به عنوان ادامه فصل اول قرار می‌گیرد.

مبانی نظری و پیشینه پرخاشگری کودکان و نوجوانان و درمان آن

مبانی نظری پرخاشگری و خشونت

این امر باعث می شود که مردان همیشه اعمال قدرت و خشونت علیه زنان داشته باشد. این هیجان برای بقای انسان و تسهیل پاسخ های سازش یافته ، به ویژه پاسخ های ستیز یا گریز به هنگام مواجهه با خطر سودمند است. با این وجود، خشم غیر قابل مهار نه تنها به بقای بشر کمک می کند، بلکه می تواند زندگی او را نیز تهدید کند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان