محراب حرم امام علی (ع) در ایران مرمت شد

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020457281868496896/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%28%D8%B9%29-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان