مرمت کاشی های گنبد مسجد گوهرشاد آغاز شد

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020733966885834752/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان