مسابقات ابزار ارتباط با نخبگان برای رفع چالش‌های شهری است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی با بیان اینکه پنج اثر از بین آثار ارسال شده به دبیرخانه انتخاب شده است، گفت: این ۵ طرح در حوزه بهره‌برداری در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری ارائه شده است و دو طرح برتر برای ورودی باغ گل‌ها با چکش کاری لازم در جلسات منتوری و مشاوره و سازمان پارک‌ها و فضای سبز به مرحله اجرا خواهد رسید.

معصومی با اشاره به تجلیل از ۵ اثر برتر در اختتامیه گفت: از برگزیدگان این مسابقه با هدایایی نقدی و تندیس یادبود با حضور اعضای شورای شهر اصفهان تقدیر به عمل آمد که از مدیر و داور برگزاری این مسابقه نیز تجلیل شد.

محسن معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه آئین اختتامیه باغشهر تا باغِ‌شهر اظهار داشت: اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان به عنوان دبیرخانه برگزاری مسابقات طراحی و شهرسازی در ارتباط با برنامه توسعه شهرداری و طراحی و ایده‌پردازی اقدام به برگزاری مسابقه و جذب ایده‌های خلاقانه می‌کند.

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: در این مسابقه از باغشهر تا باغِ‌شهر به طراحی ورودی باغ گل‌ها پرداخته شده و افراد شرکت‌کننده از جمعه نخبگانی در حوزه شهرسازی و شهری طراحی‌های منحصربه‌فردی را طبق نیاز شهری بر این منظور انجام دادند.

وی ادامه داد: ارتباط با جامعه نخبگانی در واقع با چنین مسابقاتی مضاعف می‌شود تا چالش‌های شهری مورد توجه و ایده‌پردازی قرار گیرند.

وی افزود: این مسابقه با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، معاونت شهرسازی و معاون خدمات شهری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان برگزار شد و مدیر این مسابقه جز نخبگان طراحی شهری و معماری است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5503351/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان