مسجد باشکوه آقا بزرگ کاشان | کاشان از تماشایی ترین شهرهای

– سلام نو _ سرویس گردشگری: زمانی که از مسجد و مدرسه آقابزرگ کاشان سخن به میان می آوریم در حقیقت با یکی از جالب ترین و باشکوه ترین بناهای تاریخی دوران پس از اسلام در کاشان رو به رو هستیم.

این مسجد یکی از باشکوهترین بناهای اسلامی کاشان است که با گنبد عظیم آجری و منارهٔ کاشی کاری، در حال حاضر از جالب ترین ابنیهٔ تاری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020536499205314560/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86کاشان از تماشایی ترین شهرهای ایران است به همین جهت با ما همراه باشید و درباره مسجد باشکوه آقا بزرگ کاشان بدانید.

یک مجموعه بزرگ و نفیس و ارزنده از تمامی عناصر اصیل معماری ایرانی با تزیینات شگفت انگیز که در ترکیبی متناسب در کنار هم مسجد و مدرسه آقا بزرگ را تشکیل داده اند.

مسجد آقابزرگ کاشان نمونه بی مثالی از معماری سنتی ایرانی است.

یعنی در بافت کالبدی مسجد عناصری تنیده شده که افراد مختلف با قرار گرفتن در فضای آن، حالت معنوی خاصی که درون آن وجود دارد را به سرعت دریافت می کنند.

یکی از حقایق جالب در خصوص معماری این بنا آن است که در طراحی آن به شدت به برقراری ارتباط معنوی با بنا توجه شده است.

آشنایی با مسجد شکوهمند آقا بزرگ یکی از شاهکارهای معماری ایرانی را می توان در مساجد جستجو کرد.

اگر توسط تورهای داخلی گذرتان به شهر کاشان افتاد، بازدید از مسجد آقابزرگ کاشان را از دست ندهید، چون نظیر آن را در جاهای دیگر نخواهید یافت.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان