مسجد جامع زنجان | مسجد جامع (سید) شهر زنجان را می توان از آن

مسجد جامع معروف به مسجد سید که نمادی از هنر و معماری ایرانی و اسلامی است، از ضلع غربی با بازار قیصریه و از ضلع شرقی با معبر موصوف به کوچه مسجد سید و از جبهه شمالی با خیابان امام و سبزه میدان در ارتباط است.

قبل از احداث خیابان امام کنونی سر درب این مسجد به فضای بازی که در مقابل دارالحکومه به عنوان میدان شهر مطرح بوده، اشراف داشته و هم اکنون ورودی اصلی آن محسوب می شود، ورودی غربی مجموعه را با مرکز تجاری قیصریه و ورودی شرقی آن، با بافت مسکونی مرتبط است.

معماری یک بنای مهم و مذهبی از بزرگترین دغدغه های معماران قاجار و دیگر معماران سلسله های اسلامی بوده است.

مسجد جامع در زنجان نیز از این ویژگی های زیبا برخوردار است.

مسجد جامع (سید) شهر زنجان را می توان از آن جمله بناهای تاریخی استان زنجان دانست که به لحاظ اصول معماری و تزیینات به کار رفته در آن به عنوان اثری ارزشمند و متعالی از هنر و معماری ایرانی و اسلامی دانست.

ساخت خانه ها و مساجد با چهار ایوان، کاشی کاری و آینه کاری های چشم نواز، طراحی زیباترین حوض ها و آب نماها، مینا کاری و … از اقدامات مهم و خاص در آن زمان بوده است.

ایوان های مسجد در چهار ضلع شمالی، جنوبی، شرقی و غربی قرار دارند؛ همین امر سبب شده تا صحن زیبای مسجد به شکل چهار گوش باشد و فضایی باز برای برگزاری مراسمات مذهبی فر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020202646902003712/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان