مسجد شیخ لطف الله چه مشخصاتی دارد؟

منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020715975745214464/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان