مطالعات ۱۲ روستای در معرض خطر آذربایجان غربی تصویب شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی با بیان اینکه این ۱۲ روستا در شهرهای ارومیه، بوکان، سردشت، ماکو و میرآباد قرار دارند، ادامه داد: این طرح‌ها توسط اداره کل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تهیه و کارشناسی و ارائه شده بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: این طرح‌ها بعد از تأیید در این جلسه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان احاله خواهند شد.

عطایی تاکید کرد: بعد از تأیید کارشناسان کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان این پرونده‌ها به صورت نهایی اتخاذ تصمیم خواهند شد.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها زمینه توسعه پایدار بیش از پیش روستاهای مذکور و تأمین ایمنی اهالی آنها را فراهم خواهد ساخت.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5797274/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگار مهر، رسول عطایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان، افزود: مطالعات وضعیت طرح‌های پیشنهادی ۱۲ روستای در معرض خطر استان و مطالعات امکان‌سنجی، جابه‌جایی یا درجاسازی، ایمن‌سازی و پایدارسازی این روستاها در برابر مخاطرات طبیعی بررسی و تأیید شد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان