معرفی نامزدهای ایرانی کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه


هشت اثر از ایران به عنوان نامزد فهرست کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه معرفی شدند.

  – هشت اثر از ایران به عنوان نامزد فهرست کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه معرفی شدند.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، گروه جوایز کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه شورای کتاب کودک در جلسه داوری اسفندماه 1402 از میان آثار رسیده، هشت اثر را برای معرفی به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) انتخاب کرد.

در بخش کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه: افسانه نمکی (کتاب حسی – لمسی) طراحی و اجرای ستاره اقتداری.

این کتاب براساس روایتی از روستای کبودر آهنگ همدان بازنویسی شده.

برای فعال کردن کودکان نابینا و کم بینا درحین خواندن کتاب از المان های معماری ایرانی و ابزارهای سنتی استفاده شده است.

خاله می بافه من می پوشم (کتاب حسی – لمسی) طراحی و اجرای سودا آزادی، نویسنده خط بریل ناصر مرادی.

از ویژگی های کتاب راویت داستان توسط ﮐودکی نابیناست.

از بافت های متنوع و حجم های گوناگون در ساخت اثر استفاده شده است.

ظرافت اجرا و تنوع در بافت ها برای کودک با آسیب بینایی جذاب است.

روباه و زاغ (کتاب حسی – لمسی) طراحی و اجرای سمانه نادری.

بازسازی یک روایت کلاسیک به شکل حسی – لمسی.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030234511453089792/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان