معماری ایرانی اسلامی احیا شود | استاندار فارس با اشاره به

محمدهادی ایمانیه امروز، 8 اسفند در آیین بزرگداشت روز مهندس در شیراز، به ویژگی های خواجه نصیرالدین طوسی و نقش وی در توسعه و گسترش علم اشاره کرد و گفت: خواجه نصیرالدین طوسی یکی از دو دانشمند برجسته ای بوده که ابن خلدون از وی با نام برتری یاد کرده است و در تاریخ، منشأ اثر شده است.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت مهندسان ایرانی بر ضرورت استفاده از این ظرفیت ها در احیای معماری ایرانی اسلامی تأکید کرد.

وی به بسیاری از ظرفیت های ملی و استانی در حل مشکلات هم اشاره کرد و این ظرفیت را نشان از برجستگی مهندسی ایرانیان دانست و گفت: ایران اسلامی دارای مهندسی عالمانه، زیبا و غرورآفرین است که باید از آن در جهت احیای معماری ایرانی و اسلامی استفاده شود؛ این احیا نیز از عهده مهندسان ما بر می آید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021253526791958528/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF

– ایسنا/فارس استاندار فارس با اشاره به ظرفیت مهندسان ایرانی بر ضرورت استفاده از این ظرفیت ها در احیای معماری ایرانی اسلامی تأکید کرد.

استاندار فارس به جنبه های مختلف توسعه و گسترش علم پرداخت و از آن به عنوان یکی از محسنات دنیای جدید نام برد و بر ضرورت انطباق با وضعیت جدید تأکید کرد و ا فزود: افتتاح پروژه ها و تسهیل در خدمات زیربنایی و رشد و آبادانی در کشور، مرهون وجود مهندسین ایرانی است که باید به عنوان نعمت خدادادی شکر آن را به جا آورد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان