معماری عجیب این ویلای لواسان در دنیا معروف شد! /عکس

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020718863824410624/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B4%D8%AF%21-%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان