مهلت ارائه ایده برای داشتن مدرسه بهتر تا پایان آذر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سامانه‌های ساختمانی و فناوری‌های ساخت، مواد و مصالح نوین، سیستم‌های نوین گرمایشی سرمایشی و تجهیزات الکترونیکی، استفاده از هوش مصنوعی در فرایند طراحی ساخت و تجهیز، مدرسه‌های انعطاف پذیر چند عملکردی و اتوماسیون صنعتی در فرایند طراحی ساخت و تجهیز

دومین رویداد ملی مدارس آینده امسال برگزار می‌شود و موضوع آن در چهار محور: مدرسه آینده و نظام آموزشی، مدرسه آینده کانون تربیت و پیشرفت محله، مدرسه آینده و محیط کالبدی و مدرسه آینده و تجهیزات و فناوری‌های آموزشی تقسیم بندی می‌شود.

بسیاری از پروژه‌های ساخت مدرسه به همت خیران آغاز می‌شود. بر اساس تفاهم سازمان نوسازی مدارس و خیران مدرسه ساز، خیران ساخت یا نوسازی یک مدرسه را آغاز و نیمی از هزینه‌های پروژه‌ها را پرداخت می‌کنند.

در محور مدرسه آینده و محیط کالبدی می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور جوایز و مزایای شرکت در رویداد ملی مدارس آینده را حمایت از ایده‌ها و آثار برگزیده توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در قالب اعطای تسهیلات عنوان کرده است.

وزارت آموزش و پرورش برای تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دو اقدام را همواره در نظر داشته است. یکی اینکه از کمک و مشارکت نهادهایی همچون بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد پانزده خرداد بهره مند شوند و دیگری اینکه تلاش کند تا نیم درصد از درآمدهای دولت از مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در نظر بگیرد.

اما سال‌ها است که مجموعه‌هایی همچون بنیاد برکت بر اساس مسئولیت اجتماعی خود پای کار امر مدرسه سازی و نوسازی مدارس هستند.

مهلت ارائه ایده برای داشتن مدرسه بهتر تا پایان آذر

همچنین موضوعات رقابتی در محور مدرسه آینده؛ تجهیزات و فناوری‌های آموزشی بدین شرح است:

همچنین نمایش ایده‌ها و آثار در نمایشگاه، چاپ ایده‌ها و آثار در کتاب مدرسه آینده و کاربست ایده‌ها و آثار برگزیده رویداد متناسب با اقتضائات ملی و محلی در مدارس از دیگر مزایای شرکت در این رویداد است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5955762/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مدارس جدید، تخریب مدارس فرسوده، نوسازی و بهسازی مدارس در سراسر کشور یکی از اقدامات مهمی است که برای تحقق آن بودجه و اعتبار هنگفتی مورد نیاز است.

البته به تازگی طرحی در مجلس از سوی سازمان نوسازی مدارس مطرح شده است تا دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام باز هم از کمک خیران استفاده کند. خیرانی که تاکنون نیمی از پروژه‌ها را انجام می‌دادند؛ تمام پروژه را به عهده بگیرند و متناسب با هزینه، از مالیات معاف شوند. راهی که به تازگی آغاز شده و معلوم نیست نظر نهایی مجلس در خصوص آن چیست.

آزمایشگاه مجازی مدارس، شبیه سازها و فضای متاورس، نقش سیستم‌های آموزشی نوین برای آموزش کودکان و نوجوانان توان‌یاب، سامانه‌های مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا)، نقش نوآفرین‌ها (استارتاپ‌ها) در برگزاری اردوهای آموزشی علمی و کاربردی، نقش هوش مصنوعی در سیستم‌های آموزشی و کمک آموزشی و سایر موضوعات مرتبط با فناوری‌های نو.

رویداد ملی «مدارس آینده» در سال‌های اخیر به همت بنیاد برکت و سازمان نوسازی مدارس اجرایی شده است. طراحی رویداد ملی «مدارس آینده» تنها به ساخت مدرسه‌های معمول هم محدود نمی‌شود.

نیم دیگر اعتبارات به عهده دولت است و وزارت آموزش و پرورش متعهد است تا با فراهم کردن نیم دیگر تعهدات دولت، پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند.

طراحی‌های نوین در معماری مدرسه، مدیریت سبز، سیستم‌های سازه‌ای و تکنولوژی ساخت مدارس، سیستم‌های نوین گرمایشی – سرمایشی و تجهیزات الکتریکی، مواد و مصالح نوین در حوزه محیط کالبدی فضاهای آموزشی آینده و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه تجهیزات و فناوری‌های آموزشی از جمله موضوعاتی است که در رویدادهای سالیانه «مدارس آینده» به ان توجه می‌شود و طرح‌های برتر مورد حمایت کامل بنیاد برکت قرار می‌گیرد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان