میدانگاه متروی جهاد آماده تحویل به شهروندان است | مدیرعامل

وی طراحی برگرفته از معماری ایرانی- اسلامی را از شاخصه های ممتاز میدانگاه جهاد ذکر و اضافه کرد: برای نخستین بار یکی از مهمترین ایستگاه های متروی پایتخت به سازه ای قوسی شکل با ارزش های معماری ایرانی – اسلامی تبدیل شده است.

حق بین، هدف از احداث این میدانگاه توسط سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران را ایجاد فضای مکث شهری، بهبود کیفیت زندگی و توجه ویژه به زیبایی شناختی در فضاهای شهری خواند و ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از این پروژه، محیطی با جذابیت های بصری مناسب در یکی از مناطق پرتردد شهری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی ادامه داد: نمای سازه میدانگاه متروی جهاد شامل نمایی آجری با قوس های مختلف بوده و به منظور تکمیل آن بالغ بر 300 هزار قطعه آجر بکار رفته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020228671853858816/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، هادی حق بین، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران با بیان این که مراحل نهایی اجرای عملیات عمرانی شامل تکمیل و شستشوی نما و نصب تجهیزات تأسیساتی در پروژه احداث میدانگاه متروی جهاد به اتمام رسیده است، یادآور شد: این پروژه آماده تحویل به شهروندان است.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از اتمام عملیات احداث میدانگاه متروی جهاد در محدوده منطقه 6 شهرداری خبر داد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان