نما در ساختمان پایدار

با این حال از آشور اغلب نقش برجسته باقی ماندهاست و تنها یک مجسمه. با توجه به هزینه انرژی که انتظار میرود در دهه بعدی دو برابر مقدارکنونی آن شود، نیاز به استفاده از فنآوریهای قابل اطمینانی که برای کاهش مصرف انرژی مقرون به صرفه هستند، روز به روز در حال افزایش است. یکی از مهمترین اهداف ساختمان های پایدارکاهش مصرف انرژی سرمایشی،گرمایشی و الکتریکی است. معماری از قدیمیترین هنرها در ایران است. آنچه امروز معماری بومی خوانده میشود، همچنان در اکثر نقاط جهان ادامه دارد. معماری نقاط مختلف آسیا در مسیری جدای از مسیر اروپا توسعه یافت؛ معماری بودایی، هندویی و سیکی هر کدام ویژگیهای منحصربفرد خود را دارند. رومیان را میتوان اولین شهرنشینهایی که از آپارتمان استفاده میکردند نامید. نور اولین پدیده در جهان است از طریق رنگها روح و طبیعت زنده جهان را برای ما آشکار میسازد. رنگها نیروها و انرژیهای درخشندهای هستند که چه آگاه و چه ناخود آگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت.

از شیوهٔ معماری پارتی به بعد، در دوران ساسانیان با الهام از معماری عیلام و در معماری دوران اسلامی، روش اول تبدیل به روش رایج ساختوساز شد. از سده ۹ میلادی به بعد، حرکت روحانیون و تجار باعث گسترش دانش معماری در سراسر اروپا شد، و در نتیجه آن سبکهای پان-اروپایی رمانسک و گوتیک شکل گرفت. درتوسعه پایدار شهری موضوع سازگاری مصالح مورد استفاده در نما با محیط، از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع بحثی همیشگی است که اغلب تضادها و ستیزهای سختی را در میان معماران به همراه داشتهاست. کارهای معمارانی که به طبیعت از دید جامع استعاری نگریستهاند و ساختمانهای خود را بر مبنای آن بنا کردهاند بهترین الگوی این راهبرد خلاقیت هستند. به ویژه، این نیاز، در مورد ادعای طراحان، در زمینه اثر طراحی بر زندگی مردم، بیشتر صادق است. عمل کردگرایی در طراحی کارخانهها و خانهسازیهای انبوه اصالت خاصی یافت. یعنی شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را تأیید و اثبات میکنند. به این منظور طراحان ساختمان اتلافات انرژی موجود در ساختمان را کاهش می دهند در نتیجه یکی از راهکارهای موجود استفاده از پنجره های هوشمند با عملکرد بسیار بالا می باشد.

ایستایی روشنترین مشخصه از بین سه عبارت ویتروویوس است. سیستم نمایی موفق سیستمی است که زیبایی و بهره وری انرژی را با هم داشته باشد . معماری چین یگانه سیستم معماری در جهان است که ترکیببندی چوبی عمده آن میباشد که تجلی بخش عمیق اصول اخلاقی چینیها و دیدگاههای زیبائی، ارزش و طبیعت است. مثالهای عمده آن استفاده از طراحی سامانه غیرفعال خورشیدی، طراحیهای پشت بام سبز، استفاده از مواد زیست تخریب پذیر، و توجه بیشتر به مصرف انرژی ساختمانها میباشد. یخ زدگی در فصل سرما در نمای ساختمان تاثیر زیادی بر ظرفیت گرمایی و انتقال دما به داخل ساختمان دارد، بنابراین استفاده از مصالح مناسب فراهم کننده عملکرد حرارتی بالا و مصرف انرژی کمتر خواهد شد . مصالح مختلف ساختمانی ضریب انتقال حرارت و ظرفیت گرمایی ویژه مختلفی دارند و در نتیجه عملکرد حرارتی متفاوتی خواهند داشت . همچنین، کمتر رنگیزهای حد اشباع فام مربوط به در چرخهٔ رنگ را داراست. ملحقات تیره، از این رو چشمان شما به سمت رنگ تیرهتر کشیده میشوند و شما در روشی قادر خواهید بود ملحقات و اثاثیهها را نظم دهید تا هادی دید و کیفیت بصری روان باشند. اتفاقی مشابه نیز در مورد ظاهر و نمای ساختمانها میافتد. در معماری مشابه این رفتار در ساختار دکل و دهانه اصلی پل آلامیلو اسپانیا طراحی شده توسط کالاتراوا دیده میشود.

حتی امروزه که از تجربههای جدید و ناآشنای ظاهری استقبال میشود، در بسیاری از شهرها بهویژه شهرهای تاریخی مقرراتی وجود دارد تا ساختمانهای جدید در قالب شهری جا بیفتند و از یک زبان مشترک ظاهری پیروی کنند. حتی امروزه آثار معماریی مانند مجسمهٔ ابوالهول و اهرام جزو میراث فرهنگی یونسکو محسوب میشوند. معبد عملکرد یکسانی مانند کلیسای مدرن نداشت؛ زیرا منبر زیر آسمان باز در اراضی شهری یا در معبدی مقدس و قبل از معبد قرار میگرفت. گستردگی و تنوع بوجودآمده در آثار معماری معاصر و تناقضی که گاهی، میان آنها دیده میشود؛ نشان از گمشدگی تعریف بدیهی معماری، در صد سال گذشته دارد. معماری، بخشی از سیاست است. همین اشیاء مزاحم، صحنهها را مخدوش میکنند و همچنین، بهتر است به جای تمرکز زیاد روی جزئیات خیلی خاص، تنها روی ساختار کلی صحنه تمرکز کنید. اشاره کرد. برای هر منطقه با توجه به منابع در دسترس، طراح ، روش مناسبی را جهت تامین انرژی انتخاب میکند. مصرف انرژی به سرعت در حال افزایش است که باعث ایجاد نگرانی جهانی شده است.

از این منابع میتوان به انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و… سابقه این هنر حداقل از ۵ هزار سال پیش از میلاد مسیح تا عصر حاضر نمونههای فراوانی از سوریه تا هندوستان شمالی و کنارههای چین، از قفقاز تا زنگبار پراکندهاست و از تنوع خاصی برخوردارند. طی ۱۰ هزار سال تمدن مصر باستان که در دره نیل واقع شده یکی از شاخصترین تمدنهای زمانه خود است. اهرام الجیزه در مصر. در بسیاری از تمدنهای باستانی مانند مصر و بینالنهرین، معماری و شهرسازی انعکاس تعامل مداوم مفاهیم الهی و ماوراء طبیعی بودهاست و بسیاری از فرهنگهای باستانی به معماری متوسل میشدند تا به صورت نمادین قدرت سیاسی حاکم، نخبگان حاکم یا دولت خود را به نمایش بگذارند. معماری از دورههای پیش از تاریخ اساسیترین نیازهای بشری را همچون ساخت سرپناه و خانه برآورده کردهاست. نما سازی مرحله پایانی و یکی از مهمترین عملیات ساخت و ساز است که علاوه بر زیبایی بخشیدن به ساختمان و جلو پردازی در سیمای شهر می تواند در افزایش عمر مفید و دوام ساختمان موثر واقع شود.

کارهای معماری که به شکل ساختمان بروز میکنند، معمولاً به عنوان نمادهای فرهنگی و کارهای سایت dr-architecture هنری شناخته میشوند. گاهی یک نما به عنوان معرف عمل می کند مانند لباس که گاهی معرف شخصیت افراد است . گاهی نما به غیر از این که معرف شخصیت مالک یا استفاده کنندگان است نشان دهنده موقعیت مکانی ملک و نوع کاربری ساختمان است. این نوع معماران گاه به تمسخر معمار کاغذی نامیده میشوند. سبکشناسی معمار ی ایرانی. با این همه نباید خواست اجتماع را به دیدهٔ یک مانع در برابر اهداف هنرمندانهٔ معمار نگریست. کارایی یک بنا شامل عملکرد (به انگلیسی: Function) و همچنین نقش آن به عنوان پناهگاه است. نما به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار هر ساختمان در هزینه انرژی و آسایش ساکنین نیازمند توجه ویژه در مبحث معماری پایدار است. به عنوان نمونه لایههای زمین منطبق با نیروهایی که به آن وارد میشوند، شکل میگیرند؛ در حالی که معماران با نادیده گرفتن این نیروها صرفاً وضعیت موجود را برداشت میکنند. برای ایران با توجه به گسترده بودن تنوع اقلیمی و شرایط محیطی نمیتوان روش یا منبع خاصی را به صورت کلی معرفی کرد اما با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند گرم و خشک زمین و میزان تابش خورشید در طول روز میتواند یکی از منابع انرژی باشد.

نما باید عایق صوت باشد به خصوص برای ساختمان هایی که در شهرهای بزرگ صنعتی و تجاری و یا در کنار مسیر گذر اصلی واقع شده اند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تبدیل ساختمانی ظاهراً طبیعی به واقعیت، عملی پُرهزینه و در واقع غیرطبیعی است، زیرا طبیعت از قانون حداقل استفاده از انرژی بهره میجوید، در صورتی که برای ساختن و زنده نگاه داشتن ساختمانی شبه طبیعی با اشکال نامنظم، باید انرژی بسیار زیادی صرف شود. هماهنگی بنا با اقلیم موجود اصل دوم از طراحی پایدار است، به طوری که ساختمان با شرایط آب و هوایی و منابع انرژی موجود منطبق باشد. پنجمین اصل ازمعماری پایدار کل گرایی است به طوری که فعالیت ساخت باید کلیه اصول دیگر را در راستای ایجاد محیط زیستی سالم به کار گیرد. رویکردهای معماری پایدار و نمای پایدار در لایه های گوناگون فرایند طراحی، فرایند ساخت و تولید مصالح در نظر گرفته می شوند. پرداخت کار: این عملکرد پوسته خارجی، بیشتر اهداف زیباشناختی مورد نظردر بنا را تحقق میبخشد؛ به عبارت دیگر پوسته خارجی ضمن تحقق دو کارکرد پشتیبانی و کنترل، به جذابتر به نظر رسیدن ظاهر ساختمان نیز کمک میکند.

پشتیبانی: حمایت سازهای در برابر بارها و نیروهای داخلی و خارجی برای اطمینان از مقاومت و استحکام کافی در بنا. پوسته خارجی بنا یا نما، حائلی فیزیکی میان محیط بیرونی و محیط داخلی ساختمان است که سازه بنا را محصور میکند. استراتژی های طراحی مانند کنترل گرما ، نور، صدا و توجه به عواملی که باعث بهبود آسایش حرارتی ، صوتی، بصری و کیفیت هوای داخلی می شود باید در طول فرآیند طراحی مد نظر طراح قرار گیرد. امروزه شهرها بعنوان متن مناسبی جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار در نظر گرفته می شوند. امروزه با شبیه سازی ساختمان و آنالیز پارامترهای تاثیرگذار بر میزان مصرف انرژی، با انتخاب سیستم ساخت و متریال مناسب می توان میزان مصرف انرژی را تا حد بسیار زیادی کاهش داد. امروزه میزان صرفهجویی در هزینههای جاری ساختمان ناشی از اجرای سیستم های هوشمند، میتواند درمدتی کوتاه هزینههای اولیه را جبران کند و به علاوه سطح بالاتری از رفاه و آسایش را برای کاربران ساختمان به همراه داشته باشد.

برای تحقق اهداف معماری پایدار و ساخت بنایی که انرژیهای مورد نیاز خود را تامین کند، گزینههای متفاوتی وجود دارد که بسته به شرایط محل و نحوه طراحی میتواند طیف گستردهای از روشها را در برگیرد. تفاوتی بنیادین را در ساخت جرزهای باربر به وسیلهٔ روی هم قرار دادن بلوکها (سنگی، خاکی یا مصالح دیگر) و استفاده از قابها یا اسکلتهایی که با عناصر غیر باربر پوشیده میشود میتوان مشاهده کرد. تقلید و الگوپذیری و الهام جویی از طبیعت در معماری به سه شیوه تقسیم میشود. در کنار هم، طراحی محیط را بوجود میآورند. این روش از طراحی پایدار باعث کاهش استفاده از منابع ، احترام به کاربران، احترام به سایت و محیط می باشد و این اهداف تنها در سایه تخصص و مهارت محققین و طراحان میسر خواهد شد. مدرنیسم و پست-مدرنیسم توسط افرادی در تخصص معماری مورد نقد قرار گرفتهاند، با این نگرش که معماری موفق اهداف فردی زیبایی شناختی، فلسفی یا شخصی نیست، بلکه هدف آن باید برطرف کردن نیازهای روزانه افراد باشد و باید از فناوری برای بهبود شرایط زندگی در آن استفاده شود. بنابراین طراحی و اجرای آن نیازمند استفاده از تخصص و تجربه است. به این منظور تیم طراحی یا مشاوره باید با رفتار حرارتی سیستم های مختلف نما ، مصالح و خصوصیات آنها آشنایی کافی داشته باشد تا همسو با تجربه، نتیجه ای مطلوب ایجاد نماید.

اولین نمونههای آثار هنری در آفریقا تصاویر منقوش از حیوانات بر روی تخته سنگهایی هستند که در غارهایی در کشور نامیبیا کشف شدهاست. نقش پناهگاهی یک ساختمان بر روی سیستمهای مکانیکی درون ساختمان هم اثرگذاری ویژهای دارد. در چرخهٔ رنگ، فامهای ثانویه و ثالثهای که بین یک زوج فام اولیه جای گرفتهاند، دارای روابط خویشاوندی هستند و در کنار هم سادهترین هماهنگی رنگی را ایجاد میکنند. در چرخهٔ رنگ، زرد بیشترین درخشندگی (معادل خاکستری روشن نزدیک به سفید) و بنفش کمترین درخشندگی (معادل خاکستری تیرهٔ نزدیک به سیاه) را دارد. معمولاً درخشندگی رنگهای فام دار را در قیاس با رنگهای بیفام میسنجند. تعمیر و تعویض: خرابی و فرسودگی در نما عاملی است اجتناب ناپذیر. بنابراین نمای مناسب و پایدار باید با دستورالعمل های فنی طراحی نما مطابقت داشته باشد. در نتیجه اصول طراحی معماری پایدار باید بر اساس چرخه حیات و طراحی انسانی ، همسو بوده و پایداری در ساختمان از هر سه جنبه ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در نظر گرفته شود . بیشتر مردم اتفاق نظر دارند که معماری هر دوی اینها است، اما (چه میزان هنر) و (چه میزان علم) یا برتری یک عامل بر دیگری در طول زمان بر حسب وضعیتهای مختلف، متفاوت بودهاست. با رشد فرهنگها و دانش انسان، خانه سازی یک پیشه شد، و «معماری» نام رسمی و مورد احترام این پیشه شد.

این معنا امروز تغییر یافتهاست. تاریخ هنر و معماری آفریقا دوره وسیعی را پوشش میدهد: شروع آن از ۲۵۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بوده و تا به امروز ادامه یافتهاست. نمای مناسب باید این قابلیت را داشته باشد که درصورت خرابی و مخدوش شدن بتوان به راحتی آن قسمت را تعویض یا ترمیم کرد. این روش نیز یکی از روشهای مقابله طبیعت در برابر نیروها است؛ و در حقیقت مبنای آن کاستن از مقدار و شدت نیروی وارده است؛ مثلاً درختان در اثر وزش بادهای شدید، با خم شدن خود امکان عبور مقداری از نیروها را از بالای خود میدهند و به این ترتیب از میزان نیروی وارده بر تنهٔ آنها کاسته میشود. ظهور حرفه «طراحی صنعتی» معمولاً از اینجا در نظر گرفته میشود. به نظر میرسد استفاده از قوس را از ایرانیان آموخته باشند. اتروسکها به دلایل مذهبی کاربرد سنگ را در معماری معابد خود جایز نمیشمردند. با توجه به بحران انرژی، اصل صرفه جویی در مصرف منابع به یکی از دغدغه های اصلی صنعت ساختمان تبدیل شده است. سبک بودن مصالح یکی دیگر از ویژگی های یک نمای موفق است. نمای خارجی یک ساختمان نقش مهمی در زیبایی و جذابیت یک منطقه ایفا می کند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان