نهایی شدن محل آرامستان جدید تهرانمعاون خدمات شهری شهرداری تهران از نهایی شدن توافق با مالک زمین محل احداث آرامستان جدید تهران در شرق خبر داد. – مخاطب24- نظری در آیین بهره برداری از چهار بازار میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: در حوزه احداث بازار های میوه و تره بار هر تعداد که آماده می شود تحویل شهروندان …
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030220926330269696/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان