نگاهی به اولین موزه وقف کشور | مدیرکل اوقاف و امور خیریه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: موزه وقف بیرجند از سوی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در بنای تاریخی حسینیه امام رضا(ع) در سال 1382 افتتاح شد تا بتوانیم فرهنگ وقف را از گذشته های دور به م


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203135328473088/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1  وی با بیان اینکه این عمارت پس از مدتی به حسینیه و سپس به مدرسه تغییر کرد و سومین مدرسه معروف ایران به شمار می رفت، افزود: در بخشی از این بنا موزه اوقاف قرار دارد.

– حجت الاسلام پرویز بخشی پور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، در گفت وگو با ایکنا از خراسان جنوبی در مورد اولین موزه وقف کشور اظهار کرد: این موزه در حسینیه شوکتیه واقع در قلب تاریخی بیرجند واقع شده و در ابتدا به دستور محمدابراهیم خان علم در قرن 13 هجری بنا شد و با معماری ایرانی که پر از نشانه های عصر خود بود خودنمایی می کرد.

  بخشی پور با بیان اینکه این موزه وقف نامه های خطی قدیمی نوشته شده روی کاغذ، سنگ و پارچه با خط نستعلیق، قرآن های خطی قدیمی، عکس از اماکن مقدسه و مشاهیر بیرجند، سکه ها و دست نوشته های قدیمی نگهداری می شود، ادامه داد: وسایل مربوط به دوره قاجار و صفویه و قرن نوزدهم میلادی از اشیای وقفی این موزه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: اسناد و نسخ خطی، ظروف، منسوجات و لوازم روشنایی وقفی در اولین موزه وقف کشور در بیرجند نگهداری می شود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان