هندسه نامعلوم شهری در شهرسازی زنجان/ الگوبرداری بد از معماری غربی/ معماری ایرانی ـ اسلامی جایگاهی ندارد

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020944771639920640/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان