وزیر آموزش و پرورش: ارسال لایحه تقویت مدارس دولتی به مجلس / این دولت روزی 8 مدرسه ساخته است


در این دولت روزانه متوسط 8 مدرسه ساخته شد و به زودی الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس اجرا خواهد شد.

– وزیر آموزش و پرورش: در این دولت روزانه متوسط 8 مدرسه ساخته شد و به زودی الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس اجرا خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای انجمن تعلیم و تربیت اسلامی استان قم گفت: لایحه تقویت مدارس دولتی به مجلس خواهد رفت.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، رضامراد صحرایی،  وزیر آموزش و پرورش که همزمان با دومین سفر رییس جمهور به استان قم سفر کرده است در جمع اعضای انجمن تعلیم و تربیت اسلامی گفت: امروز تمرکز ما بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

چهار نگاشت برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شده است.

امسال سال ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

دستور العمل مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب خواهد شد.

  وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: تقویت دانشگاه فرهنگیان را شروع کردیم و این دانشگاه هیئت جذب مرکزی پیدا کرد.

  سند ملی آموزش به معلمان در دانشگاه فرهنگیان پیگیری خواهد شد.

  صحرایی همچنین گفت که لایحه تقویت مدارس دولتی به مجلس خواهد رفت.

  وی افزود: در این دولت روزانه متوسط 8 مدرسه ساخته شد و به زودی الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس اجرا خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030268597039429632/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان