ویژگی «محلات الگو» در تهران چیست؟ | معاون شهرسازی شورای

حمیدرضا صارمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد خیز شهرداری تهران برای ایجاد محلات الگو در تهران گفت: به دلیل رویکرد علمی در خصوص کاهش ترافیک و آلودگی هوا ایجاد این محلات در دستور کار قرار دارد؛ اما دقت داشته باشید که این محلات هم بعد اجتماعی، هم بعد اقتصادی و هم فرهنگی دارد.

صارمی با بیان اینکه در این محلات الگوی معماری ایرانی – اسلامی بسته به اقتضائات اجرایی می شود، افزود: در این نوع معماری، نور ساختمان مهم است و بگونه ای طراحی خواهد شد که بتواند از همه جا نور بگیرد و حریم امنیتی رعایت می شود و در این شرایط رفاه، آسایش و کیفیت زندگی در سکونت افزایش می یابد.

– معاون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد ویژگی های محلات الگو توضیحاتی ارائه کرد.

معاون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد ویژگی های محلات الگو توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم تعادل سرانه ها این است که اهالی یک محله، دلبستگی به مکان ندارند، اظهار کرد: محلات الگو مرکزیت دارند و سرانه های خدماتی اعم از مسجد، فضای آموزش، بیمارستان، فضای سبز، ورزشی و.

به طور کافی در آن در نظر گرفته می شود.

مرزهای محله ای در محلات تهران بازسازی می شود معاون شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: لازمه داشتن محلات الگو ، این است که مرز محله ای بمانند قدیم داشته باشیم همچون محلات دو


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409369560262656/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان